ἐπήχει

ἐπήχει
ἐπάγω
bring on
plup ind act 3rd sg (attic epic)
ἐπηχέω
resound
pres imperat act 2nd sg (attic epic)
ἐπηχέω
resound
imperf ind act 3rd sg (attic epic)
ἐπηχέω
resound
pres imperat act 2nd sg (attic epic)
ἐπή̱χει , ἐπηχέω
resound
imperf ind act 3rd sg (attic epic doric ionic)
ἐπηχέω
resound
imperf ind act 3rd sg (attic epic)
ἐπηχέω
resound
imperf ind act 3rd sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ἐπηχεῖ — ἐπηχέω resound pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπηχέω resound pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) ἐπηχέω resound pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπηχέω resound pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • επηχώ — ἐπηχῶ, έω (AM) 1. αντηχώ, αντιλαλώ («κλαίουσι συνναύταις ἐμοῑς... ἐπήχει δ ἄντρον», Ευρ.) 2. κάνω κάτι να αντηχήσει αρχ. 1. κραυγάζω 2. αναφέρω κάτι σε κάτι άλλο …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”